Responsive Menu
Add more content here...

ซ่อมตู้แช่รัชดา ซ่อมตู้แช่ ทรงแนวนอน

ต้องการซ่อมตู้แช่รัชดาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง? เราพร้อมให้บริการซ่อมตู้แช่รัชดาอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมช่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องใช้ของคุณ เราให้บริการทุกวัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายซ่อม

ซ่อมตู้แช่ห้วยขวาง  ซ่อมตู้แช่ดินแดง  ซ่อมตู้แช่พระรามเก้า

ซ่อมตู้แช่พระราม9  ซ่อมตู้แช่สุทธิสาร  ซ่อมตู้แช่จตุจักร  ซ่อมตู้แช่รัชดา

 

ซ่อมตู้แช่ ทรงแนวนอน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a
ค่าซ่อม : 3,700 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมสตัส
ค่าซ่อม : 1,400 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

มอเตอร์พัดลม
ค่าซ่อม : 1,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : CALL บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : 1,600 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 30 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22
ค่าซ่อม : 3,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมดิจิตอล คอลโทรล
ค่าซ่อม : 3,500 – 3,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a
ค่าซ่อม : 5,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ต้องการซ่อมตู้แช่รัชดาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง? เราพร้อมให้บริการซ่อมตู้แช่รัชดาอย่างมืออาชีพ ด้วยทีมช่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องใช้ของคุณ เราให้บริการทุกวัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายซ่อม

ซ่อมตู้แช่ห้วยขวาง  ซ่อมตู้แช่ดินแดง  ซ่อมตู้แช่พระรามเก้า

ซ่อมตู้แช่พระราม9  ซ่อมตู้แช่สุทธิสาร  ซ่อมตู้แช่จตุจักร  ซ่อมตู้แช่รัชดา

 

ซ่อมตู้แช่ ทรงแนวนอน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a
ค่าซ่อม : 3,700 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมสตัส
ค่าซ่อม : 1,400 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

มอเตอร์พัดลม
ค่าซ่อม : 1,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : CALL บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : 1,600 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 30 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22
ค่าซ่อม : 3,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมดิจิตอล คอลโทรล
ค่าซ่อม : 3,500 – 3,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a
ค่าซ่อม : 5,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซ่อมตู้แช่รัชดา ซ่อมตู้แช่ ทรงแนวนอน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button