Responsive Menu
Add more content here...

ซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง ซ่อมตู้แช่เบเกอรี่

ต้องการบริการซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง?

เรามีทีมช่างมืออาชีพพร้อมบริการคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมตู้แช่เค้กทุกยี่ห้อ ให้คำปรึกษาและบริการที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตู้แช่ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราพร้อมให้บริการ สนใจติดต่อเรา เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง  ซ่อมตู้แช่เค้กดินแดง  ซ่อมตู้แช่เค้กพระรามเก้า

ซ่อมตู้แช่เค้กพระราม9  ซ่อมตู้แช่เค้กสุทธิสาร  ซ่อมตู้แช่เค้กจตุจักร

 

ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมตู้แช่เบเกอรี่

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a
ค่าซ่อม : 3,700 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมสตัส
ค่าซ่อม : 1,400 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

มอเตอร์พัดลม
ค่าซ่อม : 1,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : CALL บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : 1,600 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 30 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22
ค่าซ่อม : 3,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมดิจิตอล คอลโทรล
ค่าซ่อม : 3,500 – 3,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a
ค่าซ่อม : 5,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ต้องการบริการซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง?

เรามีทีมช่างมืออาชีพพร้อมบริการคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมตู้แช่เค้กทุกยี่ห้อ ให้คำปรึกษาและบริการที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ตู้แช่ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราพร้อมให้บริการ สนใจติดต่อเรา เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง  ซ่อมตู้แช่เค้กดินแดง  ซ่อมตู้แช่เค้กพระรามเก้า

ซ่อมตู้แช่เค้กพระราม9  ซ่อมตู้แช่เค้กสุทธิสาร  ซ่อมตู้แช่เค้กจตุจักร

 

ซ่อมตู้แช่เค้ก ซ่อมตู้แช่เบเกอรี่

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a
ค่าซ่อม : 3,700 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมสตัส
ค่าซ่อม : 1,400 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

มอเตอร์พัดลม
ค่าซ่อม : 1,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : CALL บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
ค่าซ่อม : 1,600 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 30 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22
ค่าซ่อม : 3,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

เทอร์โมดิจิตอล คอลโทรล
ค่าซ่อม : 3,500 – 3,800 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 60 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a
ค่าซ่อม : 5,500 บาท
ระยะเวลาซ่อม : 90 นาที
รับประกัน : 4 เดือน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซ่อมตู้แช่เค้กห้วยขวาง ซ่อมตู้แช่เบเกอรี่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button